TalentReflect™ to narzędzie diagnostyczne określające naturalne silne strony osoby badanej. Łączy samoocenę oraz feedback 360 stopni. Oceniany zaprasza 5 innych osób, które opiniują sposób działania i zachowania osoby ocenianej.

Test jest elementem programów rozwojowych (szkoleń lub coachingów indywidualnych), jednocześnie dobrze nadaje się do uzupełnienia sesji Development Center. Jest użyteczny dla managerów lub pracowników, którzy określając swój naturalny styl pracy czy zarządzania chcą dodatkowo porównać swoją ocenę z opiniami innych osób.

 • W czym najlepsza jest ta osoba?
 • Co jest jej obszarem największego potencjału?
 • Które silne strony widzą inni?
 • Czy ich opinia jest spójna?
 • Które potencjalne talenty osoba badana może jeszcze uruchomić w działaniu?

Narzędzie bazuje na koncepcji opracowanej przez Instytut Gallupa, nawiązującej do badań psychologii pozytywnej (opisanej przez M. Buckinghama i D. Cliftona) uzupełnione o metodykę oceny 180 stopni.

Pobierz przykłądowy raportZobacz wersję demo

SCM jest narzędziem łączącym ewaluację w oparciu o metodykę Success Case Method z multimedialną formą follow-up szkoleniowego. Narzędzie ocenia, czy konkretne umiejętności nabyte na szkoleniu zostały wykorzystane z wymiernym sukcesem.
Narzędzie jest wstępem do pogłębionych wywiadów indywidualnych (pełni funkcję przesiewową).

Narzędzie jest skierowane do firm i organizacji szukających prostego i efektywnego narzędzia oceny efektywności zrealizowanych szkoleń.

 • Które narzędzia / umiejętności zostały wdrożone w pracy?
 • Które narzędzia zostały użyte, jednak bez rezultatu?
 • Jakie jest powiązanie narzędzia z odniesionym sukcesem?
 • Na ile przełożeni wspierają stosowanie poznanych na szkoleniu umiejętności?
 • Dodatkowo, dzięki połączeniu koncepcji Pigułek wiedzy test pełni funkcję działań wzmacniającychfollow-up.

Narzędzie bazuje na koncepcji opracowanej przez Roberta O. Brinkerhoff. Więcej informacji o koncepcji w artykule konsultantów do pobrania tutaj

Pobierz przykłądowy raportZobacz wersję demo

TEAM PLUS diagnozuje jakość pracy zespołowej ocenianej przez wszystkich jej członków. Raport opisuje 10 wymiarów efektywności zespołowej na skali plus / minus (co posiada badany zespół, czego mu brakuje). Badanie jest anonimowe, a jego wyniki są analizowane zbiorczo.

Test jest najczęściej elementem programów rozwojowych (szkoleń z zarządzania / budowania zespołu lub programów doradczych). Jest użyteczne dla managerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą skonfrontować swój obraz zespołu, którym zarządzają z tym, jak ten zespół widzą pracownicy.

 • Co dobrego jest w naszym zespole?
 • Gdzie widzimy potencjał naszego zespołu?
 • Jakie są jego główne dysfunkcje?
 • Czy ufamy sobie?
 • Czy jesteśmy nastawieni na wyniki?
 • Czy czujemy się odpowiedzialni za zadania?
 • Czy rozpraszamy odpowiedzialność?
 • Czego brakuje?

Narzędzie bazuje na koncepcji opracowanej i opisanej przez P. Lencioniego dotyczącej dysfunkcji zespołowych.

Pobierz przykłądowy raportZobacz wersję demo