Allianz Program Talentowy

BANKOWOŚĆ FINANSE i UBEZPIECZENIA, Case Study, Zarządzanie