Grywalizacja onboadingu – Alior Bank

BANKOWOŚĆ FINANSE i UBEZPIECZENIA, Case Study, Grywalizacja, Onboarding