Natalia Wodzyńska

Koordynator Projektów


Marcin Wójcik

Koordynator Projektów Multimedialnych


Karolina Bosowiec

Koordynator Projektów


Paulina Czuba

Koordynator Projektów


Krzysztof Filarski

Partner Zarządzający


Aneta Kozłowska

Dyrektor Biura Projektów


Iwona Hołod Łabiga

Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu