SCM jest narzędziem łączącym ewaluację w oparciu o metodykę Success Case Method z multimedialną formą follow-up szkoleniowego. Narzędzie ocenia, czy konkretne umiejętności nabyte na szkoleniu zostały wykorzystane z wymiernym sukcesem.
Narzędzie jest wstępem do pogłębionych wywiadów indywidualnych (pełni funkcję przesiewową).

Narzędzie jest skierowane do firm i organizacji szukających prostego i efektywnego narzędzia oceny efektywności zrealizowanych szkoleń.

  • Które narzędzia / umiejętności zostały wdrożone w pracy?
  • Które narzędzia zostały użyte, jednak bez rezultatu?
  • Jakie jest powiązanie narzędzia z odniesionym sukcesem?
  • Na ile przełożeni wspierają stosowanie poznanych na szkoleniu umiejętności?
  • Dodatkowo, dzięki połączeniu koncepcji Pigułek wiedzy test pełni funkcję działań wzmacniających follow-up.

Narzędzie bazuje na koncepcji opracowanej przez Roberta O. Brinkerhoff. Więcej informacji o koncepcji w artykule konsultantów do pobrania tutaj

Pobierz przykładowy raportZobacz wersję demo
Suma wszystkich sukcesów OCENA SZKOLEŃ SCM