Jak oceniać efektywność szkoleń – Metoda Success Case

Jak sprawdzić, czy umiejętności, których nauczano w trakcie szkolenia, rzeczywiście zostały nabyte przez jego uczestnika? Czy sukces szkolenia można zmierzyć, odnosząc go do konkretnej osoby? W Westhill Consulting doradzamy, jak oceniać <strong>efektywność szkoleń</strong> przeprowadzonych w Twojej firmie.

Podnoszenie efektywności szkoleń

Metodyka Success Case (SCM) jest częścią większej całości, czyli modelu High Impact Learning System. Jego założenia są następujące:

  • szkolenie/trening to proces usprawniania wydajności i poprawy wyników w pracy,
  • efektywność szkolenia to zdolność do wykonania konkretnej pracy bardziej skutecznie, dzięki użyciu konkretnej treści (np. umiejętności) ze szkolenia.

Kluczem nie jest samo badanie – czyli ankieta, a następnie wywiad przeszkolonym i jego kolegami ze szkolenia.Pierwszym krokiem w modelu jest określenie i opisanie sukcesu. Proces ewaluacji SCM śledzi każdego uczestnika. Podstawą badania i obserwowania wpływu szkolenia jest podejście „jeden uczestnik na raz” (zastępuje analizy statystyczne grupy lub populacji). W ramach szkolenia przeprowadzane są ankiety i pogłębione wywiady.

Share Button