Deutsche Bank

Moje doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi klienta w obszarze finansów i bankowości rozpoczęło się od 2000 roku. Kontakt z Mariuszem Siechowiczem i Krzysztofem Filarskim rozpoczął się podczas procesu wdrażania Standardów Obsługi Klienta w Deutsche Bank w 04.2008. Byłem jednym z członków zespołu projektowego ze strony Banku.
Już na tym etapie współpracy dało się odczuć pełen profesjonalizm dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie podejmowanej tematyki.
Następnym etapem współpracy z Krzysztofem i Mariuszem było uczestniczenie w zorganizowanej przez Nich sesji Development Center, której celem było wyłonienie osób z predyspozycjami na trenera i coacha. Sesja trwała cały dzień i polegała na wykonywaniu różnych zadań i ćwiczeń, poprzez które byliśmy oceniani. Została ona zakończona testami psychologicznymi. Wyniki zostały podsumowane poprzez omówienie ich z każdym z osobna oraz przekazanie w formie indywidualnego raportu. Osoby które uzyskały odpowiednią ilość punktów uczestniczyły w trzydniowym szkoleniu z Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i trzydniowym szkoleniu z Doskonalenia Umiejętności Coacha.
Obydwa te szkolenia były prowadzone w bardzo aktywny sposób. Wszystkie teoretyczne stwierdzenia były przekładane na praktykę poprzez ćwiczenia, czy też odgrywane scenki.
Tak jedno jak i drugie szkolenie zakończyło się egzaminem, który polegał na praktycznym sprawdzeniu nabytych przez nas umiejętności. W przypadku szkolenia dotyczącego umiejętności trenerskich zadaniem egzaminacyjnym było przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na wybrany przez siebie temat przed nieznanym nam audytorium (osoby te były zaproszone przez prowadzących).
Co do egzaminu ze szkolenia umiejętności coacha prowadzący ponownie rzucili nas na głęboką wodę. Każdy z uczestników miał za zadanie przeprowadzić rozmowę coachingową z osobą, która była specjalnie dedykowana dla Niego.

Styl w jakim były prowadzone te szkolenia nie tylko pozwolił mi na zapoznanie się z nową wiedzą, ale również pokazał jasno jak używać jej w codziennej pracy, jak i życiu prywatnym.
Krzysztof i Mariusz prowadząc szkolenia razem sprawiają że jest ono bardzo dynamiczne i poukładane, a zarazem pozwalają na praktyczne zobrazowanie podejmowanych tematów.

Krzysztof
Menedżer ds. obsługi Klienta
Deutsche Bank PBC S.A.

Share Button