Kraków Airport

Anna Mazuriewicz
Bardzo pozytywne! Odniesienie do konkretów. Świetna prowadząca, przygotowana i słuchająca. Piękne przygotowanie dyplomów i materiałów. Konkretny plan.

Anna Hocjak
Jedno z najbardziej użytecznych i doskonale przygotowanych merytorycznie szkoleń, w jakich brałam udział.

Filip Ciałowicz
Znajomość branży przez prowadzącego – odpowiednia osoba. Dużo zajęć praktycznych. Powinno być więcej czasu, na co prowadząca nie miała wpływu, aby nie gonić tak z tematem.

Magdalena Lesiak
Jak najbardziej pozytywna. Przydatne cas’y, dobre przygotowanie prowadzącego. Trafiona tematyka zagadnień.

Piotr Panek
Szkolenie odbyło się na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący wykazał się bardzo dużą znajomością problematyki i widać było wcześniejsze przygotowanie do specyfiki branży. Prowadzący potrafił skupić uwagę grupy na prezentowanych zagadnieniach a co najważniejsze, przekazać swoją wiedzę w sposób efektywny.

Share Button