Mostostal

Tomasz Dybał

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Przykłady i analogie użyte podczas szkolenia w 100% spełniły moje oczekiwania.

Magdalena Michniewicz

Przeprowadzone szkolenia w mojej opinii były ciekawe, jednak dość czasochłonne w stosunku do przekazanej treści. Brakowało wiedzy z zakresu typowo branżowego jak np. negocjowanie czy bardziej praktycznych przykładów. Najlepiej zapamiętam na pewno gry zespołowe i wyciągnięte z nich wnioski. Najbardziej wartościowe było dla mnie szkolenie z organizacji czasu, najmniej z komunikacji (powtarzające się treści).

Ewelina Tyska

Szkolenie umożliwiło mi poznanie siebie, moich mocnych stron, jest wskazówką jak wykorzystać techniki w połączeniu z moimi talentami do pracy, osiągnięcie celów i rozwoju zawodowego.

Share Button