CASE STUDY – PGNiG Obrót Detaliczny "LIDER Z DOBRĄ ENERGIĄ!"

Case Study, ENERGETYKA, Projekty, Zarządzanie