Oferta - Szkolenia Menedżerskie

Szkolenia Menedżerskie

Nasz najbardziej znany model rozwoju to Akademia Managera, która bazuje na kompetencjach firmowych, a między modułami szkoleniowymi dzieje się dużo wsparcia rozwojowego. Nasze szkolenia są bardzo narzędziowe, a platforma grywalizacyjna wzmacnia efekt i kształtuje nawyk samorozwoju.

Akademia Menedżera to kilkumiesięczny cykl działań rozwojowych skierowany do grupy menedżerów jednej firmy. Od początku działania naszej firmy sprawdzamy, jaka forma rozwoju kompetencji liderów jest skuteczna. Akademie Menedżera, które dziś realizujemy, to połączenie czterech elementów: KOMUNIKACJA PROJEKTU (Inauguracja, branding, komunikacja teaserowa), CYKLE SZKOLEŃ MENEDŻERSKICH, ZGRYWALIZOWANA PLATFORMA ON-LINE (edukacja pomiędzy modułami szkoleniowymi), DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE
I WZMACNIAJĄCE (takie jak coachingi czy badania efektów SCM z modułu na moduł).

 • Cała koncepcja, zakres Akademii opiera się na modelu kompetencji menedżerskich Klienta. Jeśli Klient go nie posiada, wspólnie go tworzymy.
 • Uroczysta inauguracja to event rozwojowy realizowany w konwencji CZTERECH POKOI (Pokój RELACJI, UMYSŁU, CIAŁA I DUCHA). Brzmi dość niezwykle, a jest to inspirująca koncepcja rozwoju menedżerów nawiązująca do domu o czterech pokojach. Świadomy manager (każdy człowiek) choć ma tendencje do przesiadywania w jednym pokoju, choćby raz dziennie otwiera pozostałe trzy, by je przewietrzyć.
 • Działania diagnostyczne, które są stałym elementem wielu programów rozwojowych Akademii, to TeamPlus™, TalentReflect™ oraz SCM.
 • Szkolenia realizowane są w 2-dniowych modułach, których tematyka nawiązuje do głównych kompetencji managera: JA JAKO LIDER, JA I MÓJ ZESPÓŁ, ZMIANA I KONFLIKT, STRATEGIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, MENEDŻER COACHEM.
 • Zgrywalizowana platforma wspiera komunikacyjnie i rozwojowo przez cały czas trwania projektu.

Grupa TALENTÓW, czyli osób dedykowanych do awansu, kadra rezerwowa, kandydaci do sukcesji. Ludzie dla firmy ważni i trudni do utrzymania. Szczególnie, jeśli już im powiesz, że zostali wybrani do tej grupy. Program rozwoju grupy Talentów ma dwa cele: utrzymanie ich blisko firmy i intensywny rozwój, by przygotowali się do nowych funkcji.

 • Podobnie jak w Akademii Managera, program opiera się o model kompetencji - tym razem docelowych stanowisk (na przykład dyrektorskich).
 • Coachingi rozwojowe są ważnym elementem programu. Szczególnie poprzedzona badaniem Talent Reflect - sesja Coaching silnych stron - to dobry początek wszystkich działań rozwojowych.
 • Uczestnicy opracowują wspólnie z nami, coachem, przełożonym i/lub mentorem swój Indywidualny Plan Rozwoju.
 • Realizujemy dedykowane cykle szkoleń, wzbogacane o metodykę projektową (szczególnie AGILE i Design Thinking). Dlaczego? Ponieważ elementem programu może być innowacyjny projekt wewnętrzny realizowany w formie zaliczenia całego programu.
 • Zgrywalizowana platforma wspiera komunikacyjnie i rozwojowo przez cały czas trwania projektu. Stosujemy głównie grywalizację liniową oraz zaawansowane funkcje społecznościowe.

Dlaczego gry w czasie szkoleń? Aby doświadczyć wyzwań, zmierzyć się z sytuacjami, które w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej można przeanalizować z trenerem, a następnie wyciągnąć biznesowe wnioski do miejsca pracy. Licencjonowane gry szkoleniowe są fragmentem prawie każdego szkolenia naszej firmy.
Jakie gry stosujemy?

 • KWESTIA CZASU - gra symulacyjna nie tylko z obszaru zarządzania efektywnością, ale także priorytetami, zmianą i obejmująca fragment współpracy między działami.
 • WSPÓLNA WALUTA - symulacja negocjacyjna, gra dedykowana także do bardzo dużych grup. Element zmiany i zaskoczenie - w pakiecie.
 • AUTOKOREKTA - symulacyjna gra ze świata technologii, dotykająca uniwersalnych wyzwań zarządzania zmianą i postawy w stosunku do zmiany.
 • PO OMACKU - świetna gra  komunikacyjna.
 • CZARNE - BIAŁE - negocjacyjna gra, z której warto wyprowadzić wnioski zarówno co do stylu bodowania relacji, jak i stylu … zarządzania!
 • THE COACHING GAME - zarówno gra integracyjna, jak i mądra i trudna gra - zadanie coachingowe. Używamy także The Message Stones
 • ZAWÓD MANAGER - to gra szkoleniowa rozwijajaca umiejętności udzielania informacji zwrotnej i zarządzania konfliktem.
 • SŁUCHOWISKO, PLANOWANIE SPRZEDAŻY, ROZMOWY HANDLOWE - gry dedykowane dla sił sprzedaży i obsługi Klienta.

Dlaczego dobro zawsze zwycięża? Dlaczego bohater przeżywa trudności i za to go kochamy? Dlaczego sukces konkretnego Marka jest dla nas ciekawszy niż tabelka Exela?

W czasie szkolenia Storytelling inspiracyjny poznamy zasady konstruowania opowieści, opowiadania historii. Poznamy narzędzia i przećwiczymy krótkie formy inspirowania, które będziesz mógł użyć w rozmowie jeden na jeden oraz do grupy ludzi.

 • Czym jest historia w modelu PĄCZKA? Opowiem - Ci - historię. Trzy składniki storytellingu.
 • Zasady konstruowania opowieści PIXARA. Jak budować narrację?
 • Hak narracyjny. Typy historii.
 • 20 technik storytellingowych.
 • Bohater z krwi i kości – jak go opisać, wprowadzić.
 • Czas i narrator w Twojej opowieści.
 • Konflikt – jak go wprowadzić i rozwiązać.
 • Stawka - o co gramy?
 • Opowieść przywódcy: Rozdzielenie. • Podróż. • Próba. • Przemiana. • Konfrontacja. • Tryumf / upadek.

W czasie naszych szkoleń uczymy menedżerów jak wykorzystywać narzędzia coachingu w pracy z podwładnymi. Uczymy menedżerów jak analizować potencjał pracowników i odkrywać ich silne strony. Jak zarządzać pracownikiem dobierając zadania i sposób ich wykonywania do indywidualnych predyspozycji pracownika.

 • Czym jest / czym może być coaching w firmie?
 • Mój potencjał jako coach i potencjał mojego zespołu: poznajemy swoje naturalne predyspozycje i silne strony moich pracowników.
 • Pierwsze kroki coacha: uczymy się typów reakcji (oceniająca, rozumiejąca, pytająca, krytykująca).
 • Coaching a udzielanie informacji zwrotnej - model coachingu 5 – minutowego.
 • Poznajemy narzędzia coacha: model GROW. Coaching zaplanowany -model coachingu 30 – minutowego.
 • Struktura i cel takiej rozmowy coachingowej.
 • Narzędzie Trzy poziomy pytań. Poznajemy, czym są pytania budujące świadomość.
 • Symulacje rozmów coachingowych dotyczących typowych sytuacji coachów w pracy (jakość obsługi Klienta, jakość pracy, dalszy rozwój zawodowy, nowy styl wykonywania zadań, odwaga w sprzedaży).

(…)Szkolenie w pełni pozwoliło mi usystematyzować i pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania zespołem. Zdobytą wiedzę wykorzystam z pewnością w pracy! Fajna, miła atmosfera. Prowadzący potrafili zintegrować zespół.(…)

Beata Ślemp PGNiG SA, Kierownik Działu Kontrolingu

Są momenty, gdy odpowiedzią na wyzwania w Twoim zespole nie będzie szkolenie integracyjne, ale coaching zespołowy. Otwarta rozmowa moderowana przez doświadczonego coacha pomoże Wam rozwinąć dokładnie te obszary współpracy zespołowej, które są najważniejsze dla Waszego rozwoju jako grupy roboczej, zespołu menedżerskiego czy projektowego.

 • Proces rozpoczynamy od badania TeamPlus™. Każdy z członków zespołu bierze udział w teście on-line poprzedzającym spotkanie o około dwa tygodnie.
 • Wyniki testu określają cechy zespołu w 10 kategoriach. Analizują również różnice w postrzeganiu zespołu przez jego członków i przez przełożonego.
 • Wprowadzenie w koncepcję 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego. Omówienie wyników testu, sesja feedback.
 • Nasze najlepsze strony: komu mogę podziękować?
 • Co jest najsłabsze: kogo poproszę o zmianę zachowań?
 • Sesja pogłębionego feedback. Każdy z uczestników otrzymuje informacje zwrotną dotyczącą konkretnego obszaru w oparciu o model.
 • Tablica wyników: moje cele, nasze cele. Badanie świadomości wzajemnych celów, zrozumienie, co każdy z uczestników potrzebuje od innych, by działać jeszcze efektywniej.

Diagnostyka
Z przyjemnością odpowiem na wszelkie Państwa pytania