TEAM PLUS diagnozuje jakość pracy zespołowej ocenianej przez wszystkich jej członków. Raport opisuje 10 wymiarów efektywności zespołowej na skali plus / minus (co posiada badany zespół, czego mu brakuje). Badanie jest anonimowe, a jego wyniki są analizowane zbiorczo.

Test jest najczęściej elementem programów rozwojowych (szkoleń z zarządzania / budowania zespołu lub programów doradczych). Jest użyteczne dla managerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą skonfrontować swój obraz zespołu, którym zarządzają z tym, jak ten zespół widzą pracownicy.

  • Co dobrego jest w naszym zespole?
  • Gdzie widzimy potencjał naszego zespołu?
  • Jakie są jego główne dysfunkcje?
  • Czy ufamy sobie?
  • Czy jesteśmy nastawieni na wyniki?
  • Czy czujemy się odpowiedzialni za zadania?
  • Czy rozpraszamy odpowiedzialność?
  • Czego brakuje?

Narzędzie bazuje na koncepcji opracowanej i opisanej przez P. Lencioniego dotyczącej dysfunkcji zespołowych.

Pobierz przykładowy raportZobacz wersję demo