SEPHORA Akademia Managera

Case Study, FMCG i RETAIL, Zarządzanie