Program grywalizacyjny jest przeznaczony dla wszystkich pracowników VGL Group!

Ma na celu uspójnienie, podniesienie i zatrzymanie wartościowej wiedzy w organizacji.  Jednym z założeń było rozwijanie kompetencji miękkich wszystkich pracowników, co jest ogromnym sukcesem dla firmy!

Użytkownicy angażują się na platformie poprzez interesującą fabułę, która prowadzi ich po Europie w poszukiwaniu zaginionego pracownika, kolegi Tomka!

Share Button