Grywalizacja

Jakie były wyzwania i potrzeby Klienta PKP S.A? Celem projektu GRYWALIZACJA ONBOARDINGU dla PKP było skuteczne wdrożenie nowych pracowników do...
GPW grywalizacja: cel projektu Celem projektu była przede wszystkim integracja pracowników i przekazanie wiedzy o nowych regulacjach prawnych (MIFID II)....
Wyzwania: jaki był cel projektu Program Rozwoju Menedżerów? Celem projektu było zwiększenie kompetencji menedżerskich. Nowi menedżerowie wymagali też podstawowych szkoleń...