FARMACJA I USŁUGI MEDYCZNE

Novo Nordisk rozwój talentów – projekt szkoleniowy oczyma uczestników „Very good training, inspiring and giving me instruction to never give...
Szkolenia OBSŁUGA APTEK dla FARMACOL Projekt szkoleniowy obejmował standardy obsługi telefonicznej, trudne sytuacje, postawę prosprzedażową. Zobacz poniżej obszary merytoryczne, z...
Od ponad 8 lat jesteśmy partnerem tego Klienta na zasadzie umowy partnerskiej. Realizujemy szkolenia z obsługi Klienta oraz działania doradcze...