Kalkulator onboardingu to praktyczne narzędzie, które pomaga najpierw samemu sobie a następnie zarządowi uświadomić jak wielkie i wymierne oszczędności przyniesie zoptymalizowanie, a najlepiej zgrywalizowanie procesu wdrażania pracowników. Innymi słowy, ile kosztuje utrzymywanie niedoskonałego, obecnego procesu. W dobie rynku pracownika i rozsnącego poziomu skomplikowania ale i standaryzacji naszej pracy, dobrze zoptymalizowany, wsparty szgrywalizowaną platformą online program wdrażania pracowników przyniesie policzalne oszczędności i korzyści Emplyer Brandingowe.

KOSZTY

PROSZĘ WYBRAĆ KWOTĘ:
Koszt średniego wynagrodzenia miesięcznego analizowanego stanowiska
4000
PLN
ZAŁOŻENIE: wdrożony pracownik "pracuje na"100%
W obecnym procesie wdrażania:PROSZĘ WYBRAĆ SZACOWANĄ WARTOŚĆ:
Pierwszy miesiąc pracownik "pracuje na"
20%
Drugi miesiąc pracownik "pracuje na"
50%
Trzeci miesiąc pracownik "pracuje na"
70%
Koszt pracownika przez pierwsze 3 miesiące jego pracy
12000
PLN
Wydajność nowego pracownika przez pierwsze 3 miesiące w obecnym procesie
5600
PLN

EFEKTYWNOŚĆ

Onboarding 2.0PROSZĘ WYBRAĆ SZACOWANĄ WARTOŚĆ:
Wzrost wydajności dzięki udoskonalonemu procesowi wdrożenia pracownika
20%
Wydajność wdrażanego pracownika przez pierwsze 3 miesiące jego pracy w nowym procesie
8000
PLN
Efekt finansowy wyższej wydajności przez pierwsze 3 miesiące wdrożenia, czyli ile daje Twojej Firmie oszczędności wzrost efektektywności on-boardingu
2400
PLN na jednego pracownika
Liczba osób zatrudnianych na to stanowisko
100
rocznie
Efekt roczny podwyższonej wydajności wszystkich pracowników
2880000
PLN rocznie

SZKODOWOŚĆ

PROSZĘ WYBRAĆ SZACOWANĄ WARTOŚĆ:
Koszt szkód/reklamacji/błędów obecnie wdrażanych pracowników - przeciętnie na osobę na rok
1000
PLN
Obniżenie wskaźnika popełnianych błędów dzięki nadzorowanemu procesowi wdrożenia
20%
Wartość oszczędności
20000
PLN rocznie

SPRZEDAŻ

PROSZĘ WYBRAĆ SZACOWANĄ WARTOŚĆ:
Koszt utraconych możliwości sprzedażowych obecnie wdrażanych pracowników - przeciętnie na osobę na rok
5000
PLN
Podwyższenie skuteczności sprzedazowej o:
20%
Zysk
100000
PLN rocznie
ŁĄCZNY ZYSK Z INWESTYCJI W UDOSKONALENIE PROCESU ON-BOARDINGU
3000000
PLN